خريد

مطالبات بانكي و انواع آن


در اين بخش برآنيم تا به سررسيد اقساط بانك و ميزان أخذ سود بانك ها از اقساط سررسيد گذشته است. به واقع مي خواهيم در ادامه مطلب ابتداي امر اقساط سررسيد بانك را توضيح دهيم و پس از آشنايي اوليه كه در اين خصوص صورت گرفت، به اين سوال پاسخ دهيم كه بانك ها از اقساط سررسيد گذشته چه مقدار سود مي گيرند؟ شايد پاسخ به اين سوال و نكات و اطلاعات در اين زمينه از جمله سوالات و ابهامات ذهن هر يك از شما باشد. بنابراين پيشنهاد مي گردد براي آنكه به پاسخي شفاف در اين خصوص دست يابيد و به نكات و اطلاعات در مورد اقساط سررسيد بانك بيشتر آشنا شويد؛ تا پايان با ما همراه باشيد.

پيش از اينكه در خصوص اقساط سررسيد بانك ها بحث كنيم؛ لازم مي آيد كه در مورد مطالبات بانكي بحثي به ميان آيد. چرا كه اقساط سررسيد گذشته همچون مطالبات معوق و مشكوك الوصول جزء مطالبات بانكي به شمار مي آيند. پس با توجه به اينكه در اين جا روي سخن ما عوام مردم هستند، بحث را در ابتداء به صورت كلي شروع مي كنيم تا در نهايت غرق در جزئيات آن گرديم و تمامي نكات و اطلاعات لازم را در اين باره بازگو نماييم. مطالبات بانكي شامل تمامي تسهيلات اعطايي بانك ها به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاري موقت، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه هاي پرداخت شده، پيش پرداخت خريد اموال معاملات، تمامي اموال خريداري شده در عقود مختلف، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين كه تماما از مطالبات ريالي هستند و نيز برخي از مطالبات ارزي بانك ها كه شامل: تمامي تسهيلات بانكي از محل حساب ذخيره ارزي، ارز تنخواه صادراتي و نيز به طور كلي تمامي تسهيلاتي كه دريافت كننده آن متعهد و مقيد مي گردد كه بازپرداخت آن را به صورت ارزي صورت بخشد. تمامي مطالبات ياد شده كه به صورت ريالي و ارزي بودند، از جمله مطالبات بانكي محسوب مي شوند كه دريافت كننده آن ها مي بايست در موعد مقرر شده اقدام به پرداخت مطالبات خود به بانك ها نمايد. اما در صورتي كه مطالبات خود را در سر وقت مقرر شده خويش بپردازد، ممكن است شامل جريمه گردد. مطالبات بانكي به انواع مختلفي تقسيم بندي مي شوند كه در اين مختصر به شرح و توضيح يكي از آن موارد پنج گانه مي پردازيم تا با اقساط سررسيد گذشته به عنوان يكي از انواع مطالبات بانكي بيش از پيش آشنا گرديم.

اقساط سررسيد گذشته نوعي مطالبه بانكي

اقساط سررسيد گذشته يكي از مطالبات بانكي است كه اگر بخواهيم اين اصطلاح بانكي را تعريف كنيم، مي توان گفت كليه مطالباتي كه بيشتر از 2 ماه و كمتر از 6 ماه از تاريخ سررسيد آن ها گذشته باشد را اقساط سررسيد گذشته مي گويند. بنابراين چنين مطالباتي كه بانك ها از مشتريان خود مي خواهند و با تأخير دو تا 6 ماهه رو به رو گشته اند را اقساط سررسيد بانك مي گويند. حال سوال اينجاست كه عكس العمل بانك ها در قبال سررسيد اقساط بانكي چيست و براي اين منظور بايد چه كرد؟ يا به تعبيري بهتر بانك ها از اقساط سررسيد گذشته چقدر سود مي گيرند؟ در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت.

عكس العمل بانك ها در قبال اقساط سررسيد گذشته

پس از اينكه افراد حقيقي و حقوقي نسبت به بازپرداخت مطالبات خود به بانك ها با تأخير 2 تا 6 ماهه رو به رو شدند و به اصطلاح بانكي با اقساط سررسيد گذشته مواجهه گشتند، بانك ها در قبال آن 6 درصد سود بعلاوه سود تسهيلات از آن ها مي گيرد تا به اين منظور افراد مختلف به علت عدم بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك و نپرداختن مطالبات بانكي در موعد مقرر خويش جريمه آن را نيز بايستي پرداخت كنند. پس به اين منظور مشخص شد كه سود عايد شده بانك ها در قبال اقساط سررسيد برابر با 6 درصد مي باشد كه اين مبلغ با سود تسهيلات اعطاء شده، جمع مي شود تا در نهايت جريمه كلي فرد حقيقي و حقوقي در قبال اقساط سررسيد گذشته اش مشخص گردد.

سود پس از اقساط سررسيد گذشته

براي روشن تر شدن مطلب به سود عايد شده پس از اقساط سررسيد گذشته توسط بانك ها مي پردازيم. اين سود، به سودي اطلاق مي گردد كه گريبان گير مشتري بانكي مي گردد كه طي توافقات اوليه در خصوص قرارداد روزهاي پس از سررسيد وام بين طرفين صورت پذيرفته است و مشتري اقدامي در جهت پرداخت آن در چارچوب زماني آن نكرده است. لذا مي بايست جريمه تأخير آن را بپردازد. اين جريمه همان گونه كه گفتيم، شش درصد مي باشد. در ادامه به ذكر يك مثال در اين زمينه مي پردازيم تا مطلب راحت تر در ذهن ها بماند.

تصور كنيد يك شخص حقيقي يا حقوقي بر حسب قرارداد فروش اقساطي، با مراجعه به بانك اقدام به دريافت تسهيلات خريد وسايل و تأسيسات كشاورزي كرده است. قرارداد مذكور يك ساله و از نوع مضاربه تضميني با سود 12 درصدي بين طرفين تهيه و تنظيم گشته است. تحت چنين شرايطي اگر مبلغ تسهيلات 50 ميليون ريال باشد، سود يك ساله آن برابر با 6 ميليون ريال خواهد بود. در اين صورت اگر دريافت كننده وام در طي 2 سال پس از سررسيد اقساط بانك هيچ گونه پرداختي در جهت وام خود نداشته باشد و مبلغي را به بانك نپردازد، اگر دادخواست مطالبه عليه وي صورت پذيرد، شخص مذكور مي بايست به ازاي هر سال مبلغي معادل 6 ميليون ريال و به ازاي 2 سال ديركرد نيز مبلغ 12 ميليون ريال را به عنوان سود پس از سررسيد اقساط بانك پرداخت كند. به طور كلي با در نظر گرفتن يك سال بازپرداخت وام، مي بايست مبلغ 18ميليون ريال را به عنوان سود و سود پس از سررسيد به بانك پرداخت نمايد. اين  مبالغ جداي از خسارت ديركرد 6 درصدي اهل بدهي پرداخت نشده تا تاريخ سررسيد است كه تا تسويه كامل 2 ساله معادل 6 ميليون ريال براي وي محسوب مي گردد. بنابراين اصل بدهي 50 ميليون ريال است و سود يك ساله تسهيلات بانكي تا زمان سررسيد نيز به صورت 50.000.000×%12  در نظر گرفته مي شود كه معادل 6.000.000  ريال مي باشد. سود پس از سررسيد تا تاريخ تسويه نيز ظرف مدت دو سال 6.000.000×2  مي باشد كه معادل 1.200.000  ريال مي باشد. خسارت ديركرد با سود 6 درصدي نيز2×50.000.000×6%  معادل 6.000.000 ريال مي باشد. در مجموع با جمع بندي نهايي كل بدهي و خسارت شخص مذكور ملزم است كه مبلغي معادل 74.000.000 ريال را به بانك پرداخت نمايد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۰۲:۳۳ توسط:كيوان موضوع:

رتبه اعتباري و تأثير آن روي اشخاص


اگر با رتبه اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار آشنا بوده باشيد؛ حتما اين نكته را به خوبي درخواهيد يافت كه استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك تا چه ميزان روي رتبه اعتباري افراد تأثيرگذار خواهد بود. در صورتي كه با رتبه اعتباري يا گزارش اعتباري افراد حقيقي و حقوقي كمترين آشنايي نداريد؛ لازم مي آيد كه ابتداي امر توضيحاتي در اين خصوص داده شود تا پس از آشنايي با رتبه اعتباري تأثير استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك روي رتبه اعتباري افراد بيش از پيش ملموس تر گردد. پس با ما همراه باشيد تا به پاسخ تمامي سوالات و ابهامات ذهن خود در اين مسائل بانكي دست يابيد.

رتبه اعتباري

رتبه اعتباري يا گزارش اعتباري به عنوان يك معياري بر حسب عملكرد تمامي افراد حقيقي و حقوقي است كه به واقع نشان دهنده فعاليت هاي پيشين آن ها در بازار است. هر چقدر يك فرد حقيقي يا حقوقي در بازار نسبت به پرداخت بدهي هاي خود به بانك و تمامي اقساط خود در سر موعد مقرر شده خويش پاي بند و مقيد باشد، نشان دهنده رتبه اعتباري بالاي فرد است و برعكس هر چقدر يك فرد بدهي هاي بسيار زيادي را به بار آورده باشد و اقساط خود را سر وقت پرداخت نكند، نمايانگر اين است كه فرد مذكور از رتبه اعتباري بالايي برخوردار نيست. در نتيجه پس از استعلام بدهي بانكي اين فرد و رتبه اعتباري پايين آن مي توان به ضرس قاطع به اين نتيجه دست يافت كه انجام هر گونه معامله با وي با ريسك بسيار زيادي همراه است. بنابراين گزارش اعتباري افراد حقيقي و حقوقي بسيار مهم و حائز اهميت است. براي اعتبارسنجي فرمول هاي بسيار استاندارد و كارآمدي وجود دارد كه رتبه اعتباري افراد را بر حسب آن تخمين مي زنند. بنابراين همواره به تمامي افراد توصيه مي گردد نسبت به پرداخت حساب ها، اقساط تسهيلات دريافت شده و... به موقع و درست سر وقت مقرر شده خود متعهد گردند تا با احراز رتبه اعتباري خوب و مطلوب تشويق گردند و وجهه خوب و قابل قبولي را از خود در بازار بر جاي بگذارند. اما در غير اين صورت به بار آوردن هر گونه بدهي و ديركرد و تأخير در پرداخت بدهي ها و اقساط خود در نزد بانك ها يك نقطه منفي براي افراد تلقي مي گردد. چك برگشتي يكي از آن دسته از مواردي است كه تأثير بسزايي در افت رتبه اعتباري افراد دارد. به واقع مي توان گفت رتبه اعتباري به منزله كارنامه و عملكرد اعتباري اشخاص است كه ميزان وفاداري به تعهدات يك فرد نسبت به قبوض و حساب هاي خود را نشان مي دهد. بنابراين در صورتي كه فردي براي دريافت تسهيلات خود به هر شعبه بانكي مراجعه كند، متصدي بانك تنها با استعلام بدهي بانكي فرد مذكور و دريافت و ارزيابي رتبه اعتباري وي متوجه ميزان وفاداري وي نسبت به تعهداتش خواهد شد. بنابراين به همين سادگي ميتوان فهميد كه انجام هر گونه معامله با چنين شخصي با هاله اي از ابهام رو به روست و با ريسك پذيري خيلي زيادي همراه است يا خير. هر چند كه رتبه اعتباري هميشه معيار مناسبي نيست و ممكن است يك فرد به يكباره رنگ عوض كند ولي به طور كلي فاكتوري مناسبي براي سنجش اعتباري وي در بازار و ميزان وفاداري آن به تعهداتش مي باشد.

استعلام بدهي بانك

تا پيش از اين در مورد رتبه اعتباري سخن گفتيم. ميزان رتبه اعتباري پس از استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك مشخص مي گردد. حال سوال اينجاست كه چه مواردي در استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك وجود دارد كه تعيين كننده اين رتبه براي اشخاص حقيقي و حقوقي است؟ در پاسخ بايد گفت كليه بدهي هاي فرد اعم از صورتحساب شماره حساب يا شماره حساب هاي يك فرد، تمامي قبوض پرداختي، تمامي تراكنش هاي بانكي فرد، پرداخت تمامي اقساط وام هاي گرفته شده فرد، تمامي اقساط اقلام خريداري شده فرد و... تماما در سررسيد اقساط بانك و استعلام بدهي بانك به صورت مكتوب پس از احراز هويت قابل دسترسي است. حتي بسياري از موارد ديگر از جمله جريمه ماشين شخصي و پرداخت يا عدم پرداخت و تأخير در آن به طور كلي  مي تواند در اين گونه استعلام ها قابل رويت باشد. به گونه اي كه ممكن است خود افراد هم متوجه اين مسائل نگردند اما پس از مشاهده استعلام بدهي بانكي و سررسيد اقساط بانكي خود مي توان به راحتي رتبه اعتباري اشخاص را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد.

تأثير استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك بر روي رتبه اعتباري

با فراگيري كليه نكاتي كه در بالا به آن اشاره ورزيديم، به راحتي مي توان به اين نتيجه دست يافت كه استعلام بدهي بانكي مثبت يك فرد ممكن است به يك باره رتبه اعتباري وي را تا حد بسيار زيادي بالا ببرد و برعكس استعلام بدهي بانكي منفي يك فرد باعث نزول رتبه اعتباري فرد گردد. توضيح اينكه استعلام بدهي بانكي مثبت نشان دهنده پرداخت به موقع تمامي بدهي هاي فرد به بانك است و استعلام بدهي بانكي منفي نمايانگر عدم پرداخت يا بدهي هاي بسيار زياد فرد يا تأخير در پرداخت بدهي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به بانك مي باشد. بنابراين همواره بايد در نظر داشت كه اگر خواهان دست يافتن به رتبه اعتباري بالايي هستيد، مي بايست نسبت به پرداخت به موقع تمامي اقساط خود مقيد و پاي بند باشيد تا وجهه اقتصادي خود را در ميان كسبه و اعتبار دهندگان همواره حفظ نماييد. سررسيد اقساط بانك تمامي اقساط بانكي افراد حقيقي و حقوقي را نشان مي دهد كه يك فرد پس از دريافت تسهيلات از بانك و درخواست وام هاي مختلف مي بايستي اقساط آن را در بازه زماني مشخصي پرداخت مي كرده است. در صورتي كه شخص مذكور نسبت به پرداخت تمامي اقساط خود هم و غم خويش را به كار گمارده است كه آن ها را سر وقت قانوني خويش به بانك پرداخت نمايد، نشان دهنده آن است كه وي فردي مقيد و متعهد بوده و نسبت به تعهدات خويش به بانك وفادار بوده است ولي در غير اين صورت مي توان به عدم وفاداري اين شخص نسبت به اقساطش شك كرد. پس سررسيد اقساط بانك به بنگاه هاي اقتصادي كمك مي كند كه وارد معامله اقساطي با يك شخص شوند و يا اينكه از انجام معامله اقساطي با وي سر باز زنند.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۱۹:۱۲ توسط:كيوان موضوع:

 انواع مختلف وام بانك در كشور انگلستان كدام است؟


وام بانك كشور انگلستان انواع مختلفي دارد. يكي از اقدامات بانك‌ها براي دادن وام استعلام ضامن است. براي استعلام تسهيلات و وام براي هر بانك در اين كشور مي‌توانيد به سايت هاي اعتبار سنجي مراجعه كنيد. اگر نياز به خريد مسكن، خانه و يا خودرو در اين كشور داشته باشيد اما پول كافي نداشته باشيد، يك وام شخصي مي‌تواند به شما در دريافت سريع وجه كمك كند. انواع مختلفي از وام‌هاي شخصي وجود دارد كه اهداف مختلفي را ارائه مي‌دهند، بنابراين آشنايي با جزئيات دقيق و كامل آنها مي‌تواند به شما در يافت وام مناسب كمك كند.

وام‌هاي مطمئن

مبلغ وام‌هاي امن بيشتر از وام هاي ناامن است و براي اعطاي آن بانك‌ها نياز به سند يك دارايي از سوي متقاضي براي ضمانت دارند. به طور معمول وام‌هاي تضمين شده داراي نرخ بهره پايين تري از سوي بانك هستند، زيرا بانك ضمانت كافي را دارد.

وام‌هاي ناامن

مبلغ وام‌هاي ناامن كمتر است. اين وام مناسب براي نوسازي خانه يا خريد خودرو است. پايين بودن نرخ بهره اين وام به عوامل ديگري مانند رتبه و نمره اعتباري شما بستگي دارد.

وام اتحاديه اعتباري

اتحاديه اعتباري تعاوني‌اي است كه در آن اعضا مبلغي را پس انداز مي‌كنند تا با كمك هم مبلغ اعتبار وام يكديگر را تامين كنند. براي عضويت در اين تعاوني‌ها، بايد پيوند مشتركي با ساير اعضا مانند خانواده يا محيط كار در همان منطقه داشته باشيد.

وام‌هاي P2P

در اين سيستم وام دهي، وام گيرندگان و وام دهندگان در نرخ بهره باهم شريك مي‌شوند. وب سايت‌هاي اين سيستم‌هاي وام دهي تحت پوشش دولت نيستند و طرح جبران خدمات مالي (FSCS ) از پس انداز بانكي تا 75،000 پوند محافظت مي‌كند.

قبل از درخواست وام بانك از بانك‌هاي كشور انگلستان چه چيزهايي را بايد بررسي كنيد؟

اخذ وام بانك از بانك‌هاي انگليس نياز به طي كردن مراحل و رعايت دستور العمل‌هايي دارد. اگر مي‌خواهيد خانه‌اي بخريد يا آن را نوسازي كنيد يا يك ماشين جديد بخريد، يك وام شخصي مي‌تواند به شما كمك كند. اما قبل از درخواست وام ، مواردي وجود دارد كه بايد در نظر بگيريد.

1- آيا وام بانك شخصي گزينه مناسبي است؟

وام بانك شخصي تنها انتخاب موجود نيست. آيا مي‌توانيد در گرفتن وام و زمان خود صرفه جويي كنيد؟ حتي اگر قادر به صرفه جويي در كل مبلغ وام نباشيد، صرفه جويي در بخشي از آن شما را در وضعيت بهتري قرار مي دهد. اگر مبلغ مورد نياز شما نسبتا اندك است و مطمئن هستيد كه مي‌توانيد اقساط آن را سريع و به موقع پرداخت كنيد، كارت اعتباري با دوره بدون بهره در مورد خريد گزينه ديگري است كه مي‌تواند مناسب باشد.

2. بازپرداخت اقساط وام بانك در انگلستان چه خواهد بود؟

از هر بانكي كه در انگلستان قصد داريد تا وام بگيريد اطلاعات مورد نظر را دريافت كنيد تا ببينيد كه بازپرداخت‌ وام‌هاي شما چقدر مي‌تواند باشد و اين ممكن است بودجه شما را تحت تاثير قرار دهد. اگر به دنبال دريافت وام شخصي با نرخ بهره متغير هستيد، به خاطر داشته باشيد كه نرخ بهره مي‌تواند بالا يا پايين رود. اگر قرار شد كه بالا رود، باز هم مي‌توانيد اقساط خود را به موقع و سر وقت پرداخت كنيد؟ اگر اينگونه نباشد، ممكن است بخواهيد مبلغ وام را كمتر كنيد يا زمان پرداخت اقساط آن را تمديد كنيد.

3- وام بانك امن يا ناامن است؟

وام امن وامي است كه در آن شما يك سند يك دارايي (مانند ماشين يا ملك) به عنوان تضمين براي كاهش نرخ بهره ارائه مي‌دهيد. به خاطر داشته باشيد اگر نتوانيد اقساط وام را پرداخت كنيد، دارايي ضمانت شده در معرض خطر قرار مي‌گيرد. با يك وام ناامن، ضمانتي را ارائه نمي‌دهيد، اما مبلغي كه مي‌توانيد وام بگيريد، معمولا كمتر است.

4- مدت بازپرداخت اقساط وام بانك چقدر است؟

اين بر ميزان بهره‌اي كه به بانك پرداخت مي‌كنيد و در نهايت هزينه كلي وام بستگي دارد. هر چه مدت بازپرداخت اقساط وام طولاني‌تر باشد، بانك بهره بيشتري از وام ارائه شده دريافت مي‌كند.

5- آيا براي بازپرداخت زودتر از موعد اقساط وام جريمه‌اي در پي دارد؟

برخي از وام دهندگان اگر بازپرداخت وام خود را زودتر از موعد پرداخت نكنيد، به حساب شما مبلغي به عنوان پاداش پرداخت مي كنند. اگر احساس مي‌كنيد اين كاري است كه ممكن است بخواهيد انجام دهيد، پس از دريافت اين پاداش اجتناب كنيد و اقساط وام بانك خود را زودتر از موعد پرداخت نكنيد

6. گزارش اعتبار سنجي شما چه تاثيري دارد؟

تاريخچه صورت حساب مالي و كارت‌هاي اعتباري شما براي پذيرفته شدن درخواست وام شخصي براي وام دهنده از اهميت بالايي برخوردار است. گزارش‌هاي اعتبار سنجي كه مربوط به تاريخچه صورت حساب مالي و كارت‌هاي اعتباري شما است، توسط سه آژانس مرجع اعتبار سنجي - TransUnion ، Equifax و Experian –  انجام مي‌شود. مي‌توانيد نمرات و رتبه اعتباري خود را به‌ صورت رايگان يا با هزينه اندك در سايت اين آژانس‌هاي اعتبار سنجي مشاهده كنيد.

نكات گرفتن يك وام بانك موفق چيست؟

اگر متقاضي اخذ وام بانك هستيد، چند نكته براي موفقيت در گرفتن آن وجود دارد كه در ادامه معرفي خواهند شد.

1. تاريخچه صورت حساب مالي و كارت‌هاي اعتباري خود را بهبود بخشيد.

تعدادي كار وجود دارد كه مي‌توانيد براي بهبود رتبه اعتباري خود از جمله ثبت نام در انتخابات الكترونيكي يا electoral register انجام دهيد. اگر در گذشته وام بانك نگرفته باشيد، تصميم گيري در مورد توانايي شما براي بازپرداخت اقساط وام دشوار است. هرگونه تاخير در بازپرداخت اقساط وام يا عدم پرداخت برخي از آنها مي‌تواند بر رتبه اعتباري شما تاثير منفي بگذارد.

2. گزارش اعتبار سنجي خود را بررسي كنيد.( رتبه اعتباري ، گزارش اعتباري ، استعلام بانكي آنلاين ، استعلام گزارش اعتباري)

عمده آژانس‌هاي مرجع و معتبر اعتبار سنجي در انگلستان TransUnion ، Equifax و Experian هستند. مي‌توانيد نمرات و رتبه‌هاي اعتباري خود را كه اين آژانس‌ها اعتبار سنجي به صورت رايگان يا با هزينه اندك ارائه مي‌دهند، مشاهده كنيد.

3. درخواست خود را دوباره بررسي كنيد.

يك اشتباه كوچك مي‌تواند بر نتيجه بررسي درخواست وام بانك شما تاثير بگذارد. به عنوان مثال، ممكن است آدرس منزل خود را اشتباه نوشته باشيد. قبل از كليك بر روي درخواست وام خود، اطمينان حاصل كنيد كه همه چيز كاملا درست و دقيق وارد شده است.

4- تعداد وام‌هاي درخواستي را كاهش دهيد.

درخواست‌هاي  وام بانك چندگانه در مدت زمان كوتاه مي‌توانند اين تصور را ايجاد كنند كه در مديريت پول خود مشكل داريد. اگر فقط به دنبال اين هستيد كه ببينيد چه مقدار نياز به بازپرداخت در هر ماه داريد، مي‌توانيد با استفاده از يك ماشين حساب مخصوص هر بانك تخمين بزنيد.

نتيجه گيري:

در اين مقاله در مورد دريافت انواع وام‌ها در بانك‌هاي كشور انگلستان، چگونگي بازپرداخت‌ها آنها، اينكه چه زماني ممكن است دريافت يك وام مناسب باشد، چگونگي انتخاب وام، چقدر مي توانيد وام بگيريد و همچنين چگونگي درخواست وام و نكات اخذ وام بانك اطلاع رساني شد. به خاطر داشته باشيد كه هنگام درخواست وام بايد از هزينه‌ها و خطرات و همچنين هرگونه شرايط آگاهي كامل داشته باشيد.

منابع:

hsbc

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۶:۳۳ توسط:كيوان موضوع:

چطور مي‌توان وام بانك كشور آلمان را دريافت كرد؟


وام بانكي از كشور آلمان را مي‌توان از روش‌هاي مختلفي دريافت كرد. براي افراد خارجي اين وام مي‌تواند براي خريد خانه يا خريد خودرو در اين كشور دريافت شود. بانك‌هاي آلمان كه زير نظر اتحاديه اروپا فعاليت مي‌كنند، قوانين خاصي براي استعلام ضامن و استعلام تسهيلات دارند. در اين مقاله روش‌هاي مختلفي كه مي‌توان از بانك‌هاي آلماني وام گرفت را بررسي خواهيم كرد و بعضي از اين روش‌ها مناسب حتي براي افرادي است كه رتبه بندي اعتباري در موسسات اعتباري آلمان ندارند.

انواع وام بانك در آلمان

بسته به هدف شما براي گرفتن اعتبار، انواع مختلفي از وام بانك در آلمان موجود است. انواع اصلي وام‌هاي اعتباري عبارتند از:

 • RatenKredit   : وام‌هاي اقساطي: وام شخصي با پرداخت ماهانه متغير.
 • RahmenKredit   :وام اعتباري شخصي با پرداخت ماهانه ثابت.
 • AutoKredit  : وام خريد خودرو ، وام خودرو براي تامين اعتبار در آلمان.
 • Wohnungskredit (Immobilien) : اعتبار براي خريد خانه،  وام خريد مسكن در خانه.
 • SofortKredit  : اعتبار فوري.

الزامات دريافت وام بانك در آلمان

آلمان يك كشور محافظه كار در زمينه اعتباري است و وام اعتباري را به راحتي ارائه نمي‌دهد، مگر اينكه برخي از الزامات اساسي را برآورده كنيد. بنابراين، براي به دست آوردن وام اعتباري در آلمان از يك بانك، شما بايد حداقل شرايط زير را رعايت كنيد:

1-اخذ نمره SCHUFA خوب، يعني داشتن رتبه بندي اعتباري خوب.

2-اخذ اجازه اقامت (ترجيحا دائم) يا حداقل اخذ اجازه اقامت موقت يا با ويزا كه كل دوره وام را پوشش مي‌دهد.

3-داشتن درآمد منظم و پايدار: بايد بتوانيد برگه‌هاي حقوق و دستمزد خود را تهيه كنيد. اگر كار آزاد داريد، مي‌توانيد اظهارنامه مالياتي سال گذشته و صورتحساب ماهانه خود را به طور منظم نشان دهيد. اگر به طور منظم با يك مشتري كار مي كنيد، مي‌توانيد از اين شركت بخواهيد كه بنويسد كه با آنها به طور منظم كار مي‌كنيد و مبلغ احتمالي وام بانك را از آنها بدست مي آوريد.

در صورت داشتن شرايط فوق مي توانيد در آلمان وام بانك بگيريد. بانكي را انتخاب كنيد كه معمولا نرخ بهره پايين تري دارد.

دليل براي گرفتن وام بانك در آلمان مهم است.

اگرچه در نهايت همه بانك‌ها در صورت داشتن شرايط مد نظر پول و وام مي‌دهند، اما گرفتن وام مناسب  با شرايط ايده آل بستگي به نوع وام و وام دهنده دارد. به عنوان مثال ، اگر متقاضي دريافت وام مسكن هستيد ، اگر بيش از 20 درصد از ارزش خانه را بپردازيد، شانس بالايي خواهيد داشت. گزينه هاي زيادي براي گرفتن وام وجود دارد. اگر متقاضي وام خودرو هستيد، بهتر است مستقيما با فروشنده خودرو تماس بگيريد. زيرا آنها معاملات و ارتباطات بهتري با بانك‌ها دارند.

از كجا وام دريافت كنيد

در آلمان موسسات مختلفي وجود دارد كه وام ارائه مي دهند. بسته به موسسه، نرخ بهره تغيير مي‌كند.

1. وام بانك

اولين گزينه انتخاب بانك مناسب براي گرفتن وام است. معمولا، بيشتر بانك‌ها با كمترين نرخ بهره وام و تسهيلات به مشتريان خود اعطا مي‌كنند. گاهي اوقات‌، براي پايين آمدن نرخ بهره وام مي‌توانيد از اوراق بهادار مانند سهام و  سپرده ثابت استفاده كنيد.

با اين حال، گرفتن وام بانك آلمان هزينه دارد. شما بايد نشان دهيد كه داراي يك رتبه اعتباري عالي و درآمد پايدار هستيد. براي اين كار، شما بايد حداقل دو سال در آلمان زندگي كنيد و بايد داراي اجازه اقامت دائم يا اجازه اقامت طولاني مدت باشيد. مثال‌هاي زير براي بانك‌هاي اسپاركاس، فولكس بانك و غيره است.

 • كمترين نرخ بهره براي وام خانه.
 • وام بزرگتر با مدت بازپرداخت طولاني تر فراهم مي‌كند.
 • به نمره اعتبار خوبي نياز دارد.
 • معمولا تا 4 درصد بهره براي وام‌هاي بلند مدت خانه بهره مي‌گيرد.

محاسبه اقساط وام بانك

2. وام از موسسات اعتباري

موسسات اعتباري با شرايط ساده تري نسبت به بانك‌ها وام مي‌دهند و بيشتر آنها به صورت آنلاين فعاليت مي‌كنند. با اين حال، بهره وام‌هاي آنها معمولا بالاتر از بانك‌ها است. برخي از نمونه‌هاي چنين موسسات اعتباري در آلمان عبارت از Barclays و EasyCredit است.

 • نرخ بهره كم براي وام‌هاي كوتاه مدت.
 • مناسب به خصوص براي دريافت وام‌هاي شخصي با مبلغ ناچيز و شرايط پرداخت سريعتر.
 • به يك ضامن معتبر نياز دارد.
 • معمولا بين 4 تا 10 درصد بهره وام‌هاي كوتاه مدت است.

3. اعطاي وام P2P

آنها عمدتا وب سايتهايي هستند كه به عنوان واسطه بين وام دهندگان و وام گيرندگان فعاليت مي‌كنند. در برخي از موارد، سرمايه گذاران فقط در وب سايت سرمايه گذاري مي‌كنند كه افرادي كه ممكن است وام بگيرند را انتخاب مي‌كنند.

اين مي‌تواند گزينه‌اي براي افراد خارجياي باشد كه مدت طولاني در آلمان نبوده‌اند اما در آلمان به وام اعتباري احتياج دارند. نرخ بهره به نمره اعتباري افراد بستگي دارد. بنابراين اگر نمره اعتباري مناسبي داشته باشيد مي‌توانيد وام با نرخ بهره پايين تري در مقايسه با كسي كه نمره اعتباري منفي دارد، دريافت كنيد.

نمونه‌هايي از سيستم هاي اعطاي وام P2P از Smava  و Lendico:

 • داراي نرخ بهره بالا.
 • مناسب براي وام‌هاي شخصي با نمره SCHUFA منفي يا بدون نمره.
 • همچنين مي‌توانيد با نمره اعتباري پايين تر اعتبار دريافت كنيد.
 • معمولا بين 3 تا 14 درصد بهره وام‌هاي كوتاه مدت است.

4. وام‌هاي كم.

خوب است كه يك صندوق پس انداز اضطراري داشته باشيد كه حداقل 3 ماه از هزينه‌هاي شما را تامين كند. اما، ما مي‌دانيم براي فردي كه قرار است در مدت كوتاهي چك پاس كند، زمان چقدر اهميت دارد و حياتي است. اولين توصيه اين است كه از خانواده يا دوستان خود سوال كنيد، اما براي افرادي كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند، اين امر ممكن نيست.

اين وام‌ها، وام‌هاي كوتاه مدت براي تامين نيازهاي فوري هستند كه زمان بررسي كمي از سوي وام دهنده طي مي‌شود. وام‌هايي كه به آنها وام‌هاي پرداختي نيز گفته مي‌شود، معمولا براي يك يا دو ماه اجرا مي‌شوند و مبلغ آنها بسيار اندك هستند. همچنين مناسب براي نمره اعتباري كمتر است. اما نرخ بهره بسيار بالايي دارند و مي‌تواند به اندازه 15 درصد از موجودي كارت اعتباري كم كند.

برخي گزينه‌هاي اعطاي وام‌هاي كوچك در آلمان عبارتند از:

 • Credimaxx
 • Cashper

هشدار: فقط از اين گزينهها به عنوان آخرين گزينه استفاده كنيد و هميشه به موقع اقساط آنها را پرداخت كنيد.

 • وام هاي فوري
 • مدت زمان كوتاه (به اندازه 1 ماه)
 • مبلغ وام ناچيز، به طور معمول 500 يورو و حداكثر تا 1500 يورو.
 • همچنين مناسب براي نمره اعتباري پايين تر
 • داراي نرخ بهره بالا

وام بانك براي افراد خارجي

به طور معمول براي افراد خارجي اين چالش وجود دارد كه به دليل نمره اعتباري پايين نمي‌توانند با موفقيت  وام بانك دريافت كنند زيرا آنها سابقه اعتباري طولاني ندارند.

يكي از راه‌هاي دريافت موفقيت آميز وام بانك آلمان اين است كه از آنها بخواهيد جزئيات كاملي از وضعيت مالي شما را نشان دهند. اگر شماره تلفن شعبه حساب بانكي خود را نداريد، به صورت حضوري به بانك خود مراجعه كنيد تا در مورد اين موضوع به صورت حضوري و با دلايل كافي توضيح دهند.

سامانه استعلام معوقات بانكي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۵۰:۱۲ توسط:كيوان موضوع:

آشنايي با استعلام بدهي بانكي واستعلام آنلاين بانكي


استعلام بدهي بانكي يكي از مجموعه خدماتي است كه بانك ها براي مشتريان خود ارائه مي سازند تا به اين منظور از نحوه استعلام بدهي بانكي از شبكه سراسري بانك ها باخبر گردند. مزيت منحصر به فرد اين كار براي مشتريان اين امر مي باشد كه آن ها با استعلام بدهي خود آشنا مي شوند و به اين منظور مي توان ميزان خوش حسابي يك فرد يا بدحسابي وي را سنجيد. به واقع مي توان گفت اطلاع مندرج در استعلام بدهي بانكي به افراد كمك مي كند كه با چه كسي وارد معامله شوند و با چه كسي با ريسك پذيري وارد عمل تجاري شوند. چرا كه چهره اشخاص در وهله نخست ممكن است نشان دهنده خوبي براي معامله كردن با وي نباشد ولي با وجود استعلام بدهي بانك ها مي توان به خوبي تمامي معامله هاي قبلي وي را سنجيد و به اين نتيجه دست يازيد كه آيا وي در پرداخت بدهي هاي خود در شبكه هاي بانكي فردي مقيد و پايبند بوده است يا خير؟ اطلاعاتي كه به صورت مكتوب بانك ها پس از احراز هويت به مشتريان خود ارائه مي سازند، شايد يكي از بهترين فاكتورهاي پيش روي هر فردي براي انجام معامله گري در بازار محسوب شده باشد. ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه استعلام بدهي بانك ها را نه فقط در يك بانك مدنظر وي كه در آن شعبه حساب دارد؛ بلكه در شبكه سراسري بانك ها يعني به طور كلي در تمامي شعب و تمامي بانك ها مي توان آن را دريافت و نيازي به اين نيست كه تنها در يك بانك مورد نظر براي استعلام بدهي خود اقدام كرد. اما شايد تا اينجا اين سوال براي شما پيش آمده باشد كه نحوه استعلام بدهي بانكي و استعلام آنلاين بانكي از شبكه سراسري بانك ها به چه صورتي است؟ در ادامه به ارائه پاسخي روشن و شفاف براي اين سوال و نيز نكات مربوط به آن خواهيم پرداخت تا بهتر و واضح تر با موضوع پيش رو آشنا گرديم.

نحوه استعلام بدهي بانكي

نحوه استعلام بدهي بانكي در سيستم سراسري بانك ها بدين صورت است كه ابتداي امر فرد مورد نظر به يك بانكي مراجعه مي كند و مدارك شناسايي خود را به شبكه بانكي ارائه مي دهد تا بانك ها هويت وي را بازشناسي كنند. پس از احراز هويت بانكي اعمال شده بانك ها مي توانند به صورت مكتوب استعلام بدهي بانكي را به فرد مورد نظر ارائه دهند. تا به اين منظور از دريافت صورتحساب خود آگاه و مطلع گردد. به واقع مي توان اين گونه تعبير نمود كه شبكه سراسري بانك ها اين بستر را براي كليه سازمان هاي دولتي اعم از شهرداري، گمرك، اداره پست، دارايي و... فراهم نموده اند تا براي ارائه خدماتي ارزنده و مطلوب به مشتريان خويش تنها با مراجعه به يكي از شعب بانكي و با يك درخواست كتبي مبني بر استعلام بدهي بانكي و نيز اعلام شماره حساب خود به بانك بتواند نسبت به اطلاعات خود مبتني بر اطلاعات قبض هاي پرداختي آب و برق و گاز و... و نيز قبوض شهرداري و عوارض و همچنين برخي از اطلاعات مفيد ديگري در يك بازه زماني مشخص گزارش گيري نمايد تا نسبت به تمامي اين قبض ها  و نحوه پرداخت آن ها اطلاع كسب كند كه آيا وي سر وقت و به موقع نسبت به قبوض خود اقدام مي نموده است و يا اينكه فردي بدحساب بوده و دير به دير اقدام به پرداخت قبض ها مي كرده است و بدهي هاي زيادي را به بار آورده است.

راه هاي ديگر استعلام بدهي بانكي و استعلام آنلاين بانكي

پيش از اين خوانديم كه يكي از راه هاي استعلام بدهي بانكي مراجعه به شعب بانك ها بود كه در سيستم شبكه سراسري بانك ها در هر نقطه اي اعمال مي گرديد تا به اين منظور افراد از حساب خود و بدهي هاي به بار نشسته اطلاع كسب كنند. اما نحوه استعلام بدهي بانكي تنها به اين شيوه ختم نمي گردد؛ بلكه براي اين منظور مي توان به راه هاي ديگري نيز تمسك جست كه در زير به آن ها اشارتي گذرا مي كنيم.

 1. استعلام بدهي بانكي در سامانه اعتبارسنجي

يكي از بهترين راه ها براي استعلام بدهي بانكي به شيوه غير حضوري و از طريق اينترنتي مي باشد كه خيلي راحت تنها با ورود به سايت اينترنتي اعتبارسنجي به صورت آنلاين صورت مي پذيرد و ديگر نيازي به مراجعه حضوري و وقت تلف كردن در پشت چراغ هاي قرمز و شلوغي هاي خيابان و بانك ها نيست. سامانه اعتبارسنجي تمامي اطلاعات مندرج در استعلام بدهي بانكي را بصورت آنلاين و لحظه اي به شما ارائه مي دهد. ضمن اينكه در اين سامانه مي توان رتبه اعتباري فرد را نيز مشاهده نمود كه اين رتبه نمايانگر فعاليت هاي تجاري فرد و وضعيت وي در بازار است كه اطلاعات مفيدي را در دسترس افراد قرار مي دهد تا با ديدي بازتر و گستره اي فراخ تر وارد معاملات خود گردند. بنابراين مي توان به صورت غير حضوري هم نسبت به بدهي يا عدم بدهي هاي بانكي خود اطلاع كسب كرد.

 1. استعلام بدهي بانكي تنها با ارسال پيامك

گاهي تنها با ارسال يك پيامك مي توان نسبت به بدهي چك هاي برگشتي خود اطلاع كسب كرد. براي اين منظور  مي بايست به سامانه استعلام پيامكي پيامي را به اين صورت ارسال نمود: ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمي  و اين پيامك را به شماره 701701 ارسال نمود. توضيح بيشتر اينكه شناسه 16 رقمي در پشت چك هاي صيادي درج گشته است. با ارسال اين پيامك  مي توان نسبت به وضعيت چك هاي برگشتي مطلع گشت.

 1. استعلام بدهي بانكي چك هاي برگشتي در قالب اپليكيشن

يكي ديگر از راه هاي استعلام بدهي بانكي در قالب اپليكيشن است كه مي توان با دانلود و نصب اين برنامه روي گوشي هاي اندرويد خود به راحتي نسبت به استعلام بدهي بانكي چك هاي برگشتي مطلع گشت.

تمامي اين راه هاي پيش رو نحوه استعلام بدهي بانكي را در شبكه سراسري بانك ها بيان مي سازند تا با تمسك جستن به هر يك از اين روش ها بتوان از ميزان بدهي خود در شبكه بانكي مطلع گشت. اطلاعات بدست آمده در اين استعلام ها وضعيت فرد را در بازار تجاري نشان مي دهد كه مي توان بر حسب اين اطلاعات با يك فرد وارد معامله شد و يا از انجام معامله با وي سر باز زد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۵۵:۵۶ توسط:كيوان موضوع:

رتبه اعتباري و اخذ وام بانكي


اگر به تازگي قصد خريد خانه داريد. بايد بدانيد كه نمره اعتباري شما بر احتمال دريافت وام مسكن تاثير خواهد گذاشت. اگر نمره اعتباري خوبي داشته باشيد از شرايط وام بهتر بهرمند خواهيد شد. اما چه رخ خواهد داد اگر نمره اعتباري كم يا بد داشته باشيد؟ آيا با اين شرايط هم واجد شرايط وام مسكن خواهيد بود؟

در ادامه به بيان شرايط دريافت وام از بانك مسكن مي‌پردازيم. شرايط دريافت وام مسكن شامل مقدار پول دريافتي وام‌گيرنده، زمان انتظار براي دريافت وام، نحوه بازپرداخت وام، مدت زمان پرداخت وام و سود بازپرداختي است كه به وام‌گيرنده تعلق مي‌گيرد.

شرايط دريافت وام از بانك مسكن به چه صورت است؟

در ابتدا به شرح شرايط دريافت وام‌هاي بانك مسكن از محل خريد اوراق ممتاز از بازار بورس و صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌پردازيم و سپس شرايط وام‌هاي ديگر مانند وام خريد زمان، وام مشترك يا جعاله تعمير مسكن و وام حساب پس‌انداز جوانان بررسي مي‌شود.

به متقاضيان دريافت وام از دو طريق خريد اوراق ممتاز از بازاربورس و دريافت وام از محل صندوق پس‌انداز، وام اعطا مي‌شود كه به دو صورت انفرادي و زوجين پرداخت مي‌شود و هر كدام از اين وام‌ها شرايط دريافت خاص خود را دارند.

شرايط دريافت وام مسكن از محل خريد اوراق ممتاز از بازار بورس به قرار زير است:

متقاضيان خريد اوراق ممتاز بازار بورس مي‌بايست به ازاي هر 500 هزار تومان، برگ اوراقي به حدود قيمت 44 هزار تومان خريداري نمايند. متقاضيان با خريد اين اوراق ديگر نيازي به انتظار براي رسيدن نوبت دريافت وام ندارد و مي‌توانند بلافاصله بعد از خريد اوراق اقدامات لازم را انجام دهند. براي دريافت وام از طريق اوراق، محدوديت دفعات وجود ندارد. نرخ سود تسهيلات 5/17 درصد و دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر 12 سال تعيين شده است. اقساط را مي‌توان به دو روش ساده و پلكاني پرداخت كرد. خانه اولي بودن تسهيلات گيرندگان الزامي نمي‌باشد و اعطاي تسهيلات به زوجين صرفا يك بار امكان پذير مي‌باشد.

همچنين شرايط دريافت وام از محل صندوق پس انداز مسكن يكم به صورت زير تعيين شده است:

از جمله شرايط دريافت وام سپرده‌گذاري نيمي از مبلغ وام به مدت يكسال است. نرخ سود تسهيلات 8 درصد تعيين شده است و حداقل مدت انتظار اوليه براي دريافت وام 12 ماه و دوره بازپرداخت وام 12 سال در نظر گرفته شده است. متقاضيان بايد درآمد مستقل داشته باشد و خانه اولي بودن زوجين ( زن و شوهر ) الزامي مي‌باشد.

وام خريد زمان هم از محل صندوق پس‌انداز مسكن پرداخت مي‌شود. براي دريافت اين وام مي‌بايست دو برابر مبلغ دريافتي وام را به مدت شش ماه سپرده‌گذاري كرد. پس از گذشت شش ماه از سپرده‌گذاري متقاضي مي‌تواند بيش از 8 ميليون تا سقف 12 ميليون تومان وام دريافت كند. سود بازپرداخت وام 11 درصد است.

وام مشترك يا جعاله تعمير مسكن به صاحبان خانه پرداخت ميشود. متقاضياني كه از محل صندوق پس انداز مسكن و از طريق خريد اوراق وام مشترك مي‌گيرند واجد شرايط دريافت وام جعاله هستند. سقف اين تسهيلات 20 ميليون تومان است. براي دريافت وام مشترك بايد اوراق خريده شود. براي دريافت وام 20 ميليون توماني، 40 برگ از اوراق لازم است. سود بازپرداخت وام مشترك 18 درصد در نظر گرفته شده است.

حساب پس‌انداز مسكن جوانان يكي از حساب‌هاي سپرده‌گذاري كوتاه مدت است كه متقاضيان مي‌توانند از طريق افتتاح آن اقدام به دريافت وام مسكن نمايند. مدت زمان انتظار براي وام حساب پس انداز مسكن، بين 5تا 15 سال است. نرخ سود تسهيلات اين وام 9 درصد تعيين شده است و مدت بازپرداخت آن حداكثر 20 سال است.

چگونه وام‌دهندگان مسكن براساس اطلاعات مندرج در سامانه‌هاي اعتبار سنجي تصميم‌گيري مي‌كنند؟

وام‌دهندگان نياز به سنگ محكي براي تعيين ميزان تمايل متقاضي به بازپرداخت وام دارند و سامانه‌هاي اعتبار سنجي با ارائه گزارش اعتباري و نمره اعتباري به خوبي به اين نياز پاسخ گفته‌اند. نمره اعتباري شرايط دريافت وام را براي وام‌گيرتده معين مي‌كند. پيش از اين نيز امكان استعلام تسهيلات و معوقات توسط بانك مركزي فراهم شده بود و اما سامانه‌هاي اعتبار سنجي علاوه بر اطلاعات تسهيلات و معوقات موارد ديگري مانند استعلام چك‌هاي برگشتي و بدهي مالياتي و سابقه پرونده قوه قضاييه را در اختيار وام‌دهنده قرار مي‌دهند و بنابراين وام‌دهنده از طريق اطلاعات جامعي كه در كمترين زمان در اختيارش قرار مي‌گيرد ديد روشني نسبت به وضعيت اعتباري متقاضي وام بدست مي‌آورد و از سابقه مالي و اعتباري او مطلع مي‌شود. به ويژه آنكه بانك‌ها و موسسات براي اطمينان از بابت بازپرداخت تسهيلات خود و پيشگيري از معوق شدن وامهايشان علاوه بر استعلام تسهيلات و معوقات متقاضي وام كه براي اطمينان از بدهكار نبودن متقاضي و جلوگيري از اخذ چندين وام از يك بانك انجام مي‌شود نياز به استعلام ضامن يا ضامنين دارند تا از ميزان اعتبار آن‌ها نيز اطمينان حاصل كنند. در خصوص استعلام ضامن براي مثال اگر ضامني خود سابقه منفي داشته باشد و يا پيش از اين نيز ضامن كسي شده باشد كه اقساط خود را به موقع پرداخت نكرده باشد چنين شخصي از نظر وام‌دهنده وضعيت اعتباري مناسبي ندارد و  شرايط او بايد با دقت بيشتري بررسي شود. 

وام‌گيرندگان نيز براي انكه خوش حساب شناخته شوند بايد به سر رسيد اقساط بانكي خود توجه ويژه‌اي داشته باشند بنابراين لازم است كه با استعلام بدهي بانكي خود از مبلغ دقيق و تعداد اقساط سر رسيد شده پرداخت نشده و تعداد اقساط باقيمانده خود مطلع ‌شوند. استعلام بدهي بانكي امكان مديريت بدهي‌ها و اقساط را براي وام‌گيرنده فراهم مي‌سازد. وام‌گيرنده هم چنين با بهبود نمره اعتباري خود از شرايط وام بهتري (كاهش مدت زمان انتظار براي دريافت وام بانكي) بهره‌مند مي‌شود.

سامانه ملي اعتبارسنجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۲۰:۰۰ توسط:كيوان موضوع:

نحوه دريافت وام بانك در كشور فرانسه چگونه است.


وام بانك و نحوه درخواست و دريافت آن نيازمند طي كردن مراحل متعدد و مختلفي است. اگر قبلا پس انداز يا مبلغ كامل براي خريد ملك خود در فرانسه نداشته باشيد، بهترين راهكار دريافت وام از بانك‌ها و موسسات مالي فرانسه است. فرانسه عضو اتحاديه اروپا است و ممكن است برخي از قوانين بانكي از جمله استعلام ضامن و استعلام تسهيلات و استعلام آنلاين بانكي در آن شبيه ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشد اما همچنين ممكن است قوانين متفاوتي هم در اين زمينه داشته باشند. اگر به طور جدي متقاضي خريد ملك در فرانسه و دريافت وام و تسهيلات هستيد، بايد قبل از انجام هر كار ديگري،درخواست وام خود را از بانك‌ها و موسسات مالي ارائه دهيد تا هرچه زودتر شرايط خريد ملك در فرانسه مهيا شود. برنامه ريزي پيش رو به شما ايده مي‌دهد كه چقدر مي‌توانيد براي ملك در فرانسه هزينه كنيد و مي‌توانيد پيامدهاي مالي احتمالي آينده خريد خود را بررسي كنيد.

شرايط دريافت وام بانك در فرانسه چيست؟

ريسك‌هاي مرتبط با خريد ملك در فرانسه به طور سنتي هميشه بسيار پايين بوده است. بر خلاف ماهيت پر ريسك خريد ملك در برخي از كشورهاي اروپايي ديگر، به لطف اقتصاد نسبتا قوي تر اين كشور، از نگرش اعطاي وام بانك از بانك‌ها و موسسات مالي خود پشتيباني مي‌كند. به طور كلي وام گيرندگان در فرانسه تنها مجاز به پرداخت اقساط وام تا يك سوم از كل درآمد ماهانه خود هستند و گرچه وام دهندگاني نيز وجود دارند كه تنها در صورتي به افراد متقاضي وام مي‌دهند كه رتبه اعتباري خوب و تاييد شده‌اي داشته باشند. در فرانسه براي مشترياني كه درآمد ثابت ندارند، درخواست وام مي‌تواند مسئله‌اي چالش برانگيز باشد. بانك‌ها بيشتر تمايل دارند كه به يك كارمند حقوق بگير كه حداقل سه سال سابقه اشتغال با تاييد كارفرما را داشته باشد، وام دهند. براي افرادي كه مقيم فرانسه نيستند شانس كمي براي دريافت وام و تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي اين كشور دارند. نرخ بهره وام بانك در فرانسه بسيار پايين‌تر از نرخ بهره وام بانك در ديگر كشورهاي اروپايي است. ( استعلام ضامن استعلام آنلاين  اعتبارسنجي وام گيرندگان )

تا چه ميزان مي‌توان وام بانك از بانك‌هاي فرانسه گرفت؟

براي ساخت و سازهاي موجود يا جديد فرانسه، بانكهاي فرانسوي به طور متوسط ​​تا 80٪ از كل ارزش ارزيابي شده خانه شما (نه هميشه برابر با قيمت خريد)، هزينه‌هاي آژانس املاك و هزينه‌هاي نوسازي وام مي‌دهند. اما در بعضي موارد ممكن است تا 100٪ از قيمت خريد خانه وام داده شود. توجه داشته باشيد كه هرچه وام بانك بزرگتر باشد، ميزان پرداخت ماهانه بيشتر مي‌شود و بنابراين شكاف بين درآمد اجاره و پرداخت اقساط وام افزايش مي‌يابد. اين را مي توان با وام گرفتن در مدت زمان طولاني‌تر جبران كرد.

مدارك لازم براي دريافت وام بانك فرانسه چيست؟

مدارك لازم براي دريافت وام بانك در فرانسه عبارتند از:

مدارك شناسايي:

گذرنامه ، گواهي ازدواج ، قبوض انرژي، council tax bill

درآمدها:

 payslips، پيشنهاد اشتغال، درآمد بازنشستگي ، P60s يا W2s ، اجاره نامه براي درآمد اجاره ، حساب‌هاي شركت و نامه حسابداري براي خود اشتغالي

بدهي‌ها:

صورت حساب‌هاي وام ، اظهارات وام خودرو و شخصي‌، صورت حساب‌هاي كارت اعتباري

دارايي‌ها:

ارزيابي املاك، صورت‌هاي سهام ، حساب پس انداز، ساير سرمايه گذاري ها

ماليات:

اظهار نامه‌هاي درآمد داخلي، 1040s ، اطلاعيه‌هاي ارزيابي

اظهارات بانك:

بررسي تراكنش‌هاي 90 روز گذشته همه حساب‌هاي بانكي

روند درخواست وام مسكن فرانسه چگونه است؟

1. فرم پيش درخواست وام بانك را پر كنيد.

2. در مورد پرداخت اقساط وام تصميم گيري كنيد.

3. فرم درخواست وام و مدارك و اسناد آن را دريافت كنيد.

4- شرايط بازپرداخت و پرداخت وام خريد مسكن را تاييد كنيد.

5- درخواست خود را مطابق روش بانك فرانسه بسته بندي كنيد و به صورت الكترونيكي به بانك ارسال كنيد، ممكن است پس از مطالعه پرونده شما اسناد اضافي نيز درخواست شود.

6. اسناد پشتيبان براي بانك منتخب براي تكميل و بازگشت براي شما ارسال شده يا از طريق ايميل براي شما ارسال مي شود (فرم‌هاي خاص بانك ، بيمه عمر و غيره)

7. فرم‌هاي باز كردن حساب بانكي فرانسه براي شما ارسال يا از طريق ايميل ارسال مي شود.

8. در كميته پذيرش ريسك وام در بانك در مورد پرداخت وام تصميم گيري مي‌شود، پيشنهاد پرداخت وام چاپ و ارسال مي‌شود.

9. حداكثر 11 روز پس از تاريخ دريافت درخواست اوليه وام پيشنهاد وام مسكن پذيرفته و ارسال مي‌شود.

10- پس از ارسال پيشنهاد تاييد شده وام، بانك رهني فرانسه به دفتر اسناد رسمي فرانسه اطلاع مي‌دهد كه وام‌هاي رهني آماده براي پرداخت به متقاضي باشد.

وام بانك

براي واجد شرايط بودن دريافت وام مسكن فرانسه، چه چيزي لازم است؟

معيارهاي تصميم گيري در مورد پذيرش اعطاي وام در فرانسه نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر متفاوت است. سه معيار كليدي وجود دارد كه بانك‌هاي فرانسه براي تاييد صلاحيت اعطاي وام از آنها استفاده مي‌كنند، عبارتند از:

1. 33٪ نسبت بدهي به درآمد:

پرداخت وام بانك جديد به علاوه پرداخت بدهي ماهانه موجود (وام‌ها، اجاره براي اقامت، وام خودرو ، وام‌هاي شخصي وكارت‌هاي اعتباري) نبايد از يك سوم درآمد ناخالص ماهانه به اضافه درآمد اجاره‌اي جديد براي كليه وام گيرندگان بيشتر باشد. بانك‌ها فقط 70 تا 80 درصد از درآمد اجاره را براي محاسبه بازپرداخت اقساط وام حساب مي‌كنند. اگر خود اشتغالي باشيد، بانك با در اختيار داشتن درصد مالكيت شما از سود خالص (متوسط ​​سود خالص بيش از 3 سال كه به عنوان سود سهام گرفته شده باشد يا نباشد) به علاوه آخرين حقوق سالانه درآمد را محاسبه مي كند. بانك‌ها حداقل 3 سال  براي سودآوري در تجارت در نظر مي‌گيرند. اين قوانين گسترده است زيرا جزئيات نحوه محاسبه و درآمد و بدهي‌هاي حساب شده هر بانك با بانكي ديگر متفاوت است.

2. دارايي خالص:

بانكهاي فرانسه به ارزش دارايي‌ها از جمله بدهي‌هاي املاك و مستغلات، برنامه پس انداز، بيمه عمر، سهام يا ساير سرمايه گذاري‌ها مي‌پردازند. اين براي نشان دادن ثبات مالي بسيار مهم است. آنها همچنين بايد مداركي را ببينند تا اثبات كنند كه درآمد شما از كجا خواهد آمد.

3. درآمد پس از پرداخت ماليات:

همچنين بانك‌ها درآمد پس از پرداخت ماليات را به عنوان نشانه‌اي از ثبات مالي محاسبه مي‌كنند. هرچه افراد خانواده بيشتر باشند، درآمد پس از پرداخت ماليات نيز بيشتر مي‌شود.

چگونه مي توان وام بانك فرانسه خود را پرداخت كرد؟

از شما خواسته مي‌شود كه يك حساب بانكي در بانك‌هاي كشور فرانسه باز كنيد كه از آن مي‌توان براي پرداخت اقساط وام بانك و بيمه عمر استفاده كرد. حساب باز كردن در بانك‌هاي فرانسه هزينه‌اي ندارد، به طور متوسط هزينه‌اي پنج تا نه يورو در ماه خواهد داشت. توجه داشته باشيد كه هزينه تشكيل پرونده باز كردن حساب بانكي در فرانسه و بيمه عمر معمولا با اولين پرداخت اقساط وام از حساب شما كسر مي‌شود اما برخي از بانك‌ها پس از پذيرش پيشنهاد وام اين هزينه را مي‌گيرند.

اعتبار سنجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۱۷:۳۳ توسط:كيوان موضوع:

مطالبات بانكي و اقساط سررسيد گذشته


برخي از مطالبات بانكي به اسم مطالبات مشكوك الوصول نامگذاري شده اند. اين دسته از مطالبات همان گونه كه از نامش هم پيداست به آن دسته از مطالباتي اطلاق مي گردد كه وصول آن ها با هاله اي از ابهام رو به روست و نسبت به وصول آن ها شك و ترديد به دل راه مي دهيم. در ادامه اين نوع از مطالبات را به طور دقيق و موشكافانه تري مورد بررسي قرار مي دهيم. اما ممكن است براي برخي اين سوال پيش آيد كه اصلا مطالبات چيست؟ و چند نوع است؟ در پاسخ بايد گفت مطالبات از جمله مهمترين دارايي هاي بسياري از شركت ها محسوب مي شوند. با توجه به اينكه معمولا بخش عمده اي از فروش شركت ها و فروشگاه ها به صورت نسيه است؛ لذا مي توان گفت مطالبات تجاري براي شركت هاي بازرگاني و توليدي از درجه اهميت بسيار زيادي برخوردار است. بر همين اساس شركت ها همواره براي مطالبات خود دست به سازماندهي و مديريت مي زنند تا بر حسب برنامه ريزي بتوانند كنترل بازار را در دست گيرند و نسبت به مطالبات خود بر پايه نظم و مديريت فعاليت هاي خود را به پيش ببرند. بنابراين مي توان به طور كلي گفت مطالبات به مبالغ طلب از اشخاص و شركت ها تلقي مي گردد. طلب يا درخواست نيز چيزي است كه انتظار مي رود از اشخاص و شركت ها در قالب وجه نقد وصول گردد.

انواع مطالبات بر حسب وصول يا عدم وصول آن ها

بر حسب وصول يا عدم وصول مطالبات را به سه نوع زير تقسيم بندي كرده اند:

 1. حتمي الوصول: به مطالباتي اطلاق مي گردد كه حتما قابل وصول هستند و امكان عدم وصول ها تقريبا نزديك به صفر است.
 2. لاوصول: مطالباتي كه وصول آن ها تقريبا صفر و ناممكن به نظر مي رسد.
 3. مشكوك الوصول: در وصول و عدم وصول آن ها شك و ترديد وجود دارد.

كه مطالعه موردي ما در اين مطلب در خصوص مطالبات مشكوك الوصول است.

مطالبات مشكوك الوصول (Bad Debt)

همان گونه كه گفته شد مطالبات مشكوك الوصول يكي از انواع مطالبات است كه در اصول حسابداري بر حسب اصل محافظه كاري و اصل مقابله يا تطابق هزينه ها با درآمد ها، به قسمتي از حساب هاي دريافتي كه نسبت به وصول شدن آن ها در شك و ترديد هستيم، اين مطالبات را شناسايي كرده و ثبت هاي حسابداري مربوط به آن را در دفاتر وارد مي سازيم. بنابراين همواره بايد در نظر داشت كه در بسياري از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي هميشه خبري از پول نقد نيست و بسياري از معاملات به صورت غير نقدي صورت مي گيرد. با در نظر گرفتن اين موضوع صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و مديران شركت ها هر چند كه تمامي هم و غم خويش را در راستاي خوش حسابي و قابل اعتماد بودن مشتريان خويش مي گذارند تا با مشتري وارد معامله گردند كه نسبت به پرداخت حساب خود سر وقت مقرر پاي بند و مقيد است ولي باز هم مديران شركت ها پس از پايان سال اين احتمال را در نظر مي گيرند كه برخي از مشتريان آن ها نسبت به پرداخت بدهي هاي خود به آن ها و پاي بندي و التزام به بخشي از تعهداتشان چندان توجهي نخواهند كرد و بعيد است كه به مانند ساير مشتريان خوش حساب آن ها بتوانند پرداختي به موقع داشته باشند. به اين صورت شركت در قبال اين هزينه ها متضرر خواهد شد. به اين گونه حساب ها، مطالبات مشكوك الوصول يا به اصطلاح مطالبات م.م مي گويند.

ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول

اما بعد از آشنايي با مطالبات مشكوك الوصول، مي بايست در خصوص ذخيره مطالبات مشكوك الوصول (Bad debt reserve) سخن گفت. به اين صورت كه به ميزان ذخيره اي، ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مي گويند كه بر حسب روش هاي متداول و پذيرفته شده حسابداري در قبال مطالبات و اسناد دريافتي در حساب ها ايجاد مي شود. بنابراين با توجه به اين امر بديهي كه گاهي اوقات برخي از بدهكاران توان پرداخت بدهي خود را در موعد مقرر شده خويش ندارد و در دنياي تجارت عملا اين گونه از مطالبات وصول نمي شوند. بنابراين مديران شركت ها و موسسات مختلف يك ديدگاه محافظه كارانه اي را در پيش گرفته اند كه بر اين اساس، مطالبات مشكوك الوصول  را شناسايي كرده و براي حساب آن ها ذخيره اي را براي آن ها در نظر مي گيرند كه به اين ذخيره، ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مي گويند.

 روش هاي محاسبه هزينه مطالبات مشكوك الوصول

روش هاي محاسبه هزينه مطالبات مشكوك الوصول كه پيش روي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي در پايان سال مالي است، به قرار زير مي باشند:

 1. رسيدگي به كليه اقلام

در برخي از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي كه تعداد مشتريان چندان زياد نيست و امكان دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص وضعيت مالي مشتريان نيز وجود داشته باشد، در اين صورت مي توان وضعيت تك به تك آنان را به صورت كاملا مجزا مورد بررسي و كاوش قرار داد. تا پس از بررسي هاي به عمل آمده اگر بخشي از مطالبات در زيرگروه مطالبات مشكوك الوصول قرار گرفتند، معادل آن بدهي را در ذخيره مطالبات مدنظر قرار دهند تا هم بر اساس سوخت طلب و هم بر اساس اصل محافظه كارانه هزينه مطالبات مشكوك الوصول بدهكار در حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول بستانكار وارد گردد. اين روش همان گونه كه متوجه شديد؛ روشي بسيار دقيق و موشكافانه است ولي در عين حال محدوديت هاي بسيار زيادي هم دارد كه از آن جمله به هيچ عنوان نمي توان از اين روش در شركت هايي استفاده نمود كه مشتريان بسيار زيادي دارند.

 1. نسبت يا درصدي از مانده بدهكاران

برخي از شركت ها بر حسب تجربه ساليان پيش ممكن است چنين حدس بزنند كه در سال جاري پيش رو نيز بخشي از مانده حساب بدهكاران قابل وصول نباشد و اين بخش را به صورت درصدي براي شركت خود تخمين بزند و با محاسبه كردن اين درصد ذهني به همان ميزان در پايان سال مبلغي را در ذخيره مطالبات خود مدنظر قرار دهد. اين روش يكي از متداول ترين روش هاي محاسبه هزينه مطالبات مشكوك الوصول  مي باشد.

 1. تهيه و تنظيم جدول زماني

بهره بردن از اين روش نيز بر حسب تجربه ساليان پيش است. به اين صورت كه شركت با در نظر گرفتن اين مسئله كه هر چقدر از زمان تاخير بدهي مشتريان بيشتر بگذرد، درصد احتمال عدم وصول آن ها بيشتر خواهد شد، جدولي را تهيه و تنظيم مي كند و بر حسب آن ميزان ذخيره مطالبات را محاسبه مي كند. البته اين روش نيز براي شركت هايي مناسب است كه مشتريان زيادي ندارند و براي شركت هاي بزرگ تر تهيه اين جدول بسيار دشوار است

استعلام چك برگشتي با كد ملي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۵۰:۴۸ توسط:كيوان موضوع:

مطالبات بانكي و انواع آن


در اين بخش برآنيم تا به سررسيد اقساط بانك و ميزان اخذ سود بانك ها از اقساط سررسيد گذشته است. به واقع مي خواهيم در ادامه مطلب ابتداي امر اقساط سررسيد بانك را توضيح دهيم و پس از آشنايي اوليه كه در اين خصوص صورت گرفت، به اين سوال پاسخ دهيم كه بانك ها از اقساط سررسيد گذشته چه مقدار سود مي گيرند؟ شايد پاسخ به اين سوال و نكات و اطلاعات در اين زمينه از جمله سوالات و ابهامات ذهن هر يك از شما باشد. بنابراين پيشنهاد مي گردد براي آنكه به پاسخي شفاف در اين خصوص دست يابيد و به نكات و اطلاعات در مورد اقساط سررسيد بانك بيشتر آشنا شويد؛ تا پايان با ما همراه باشيد.

پيش از اينكه در خصوص اقساط سررسيد بانك ها بحث كنيم؛ لازم مي آيد كه در مورد مطالبات بانكي بحثي به ميان آيد. چرا كه اقساط سررسيد گذشته همچون مطالبات معوق و مشكوك الوصول جزء مطالبات بانكي به شمار مي آيند. پس با توجه به اينكه در اين جا روي سخن ما عوام مردم هستند، بحث را در ابتداء به صورت كلي شروع مي كنيم تا در نهايت غرق در جزئيات آن گرديم و تمامي نكات و اطلاعات لازم را در اين باره بازگو نماييم. مطالبات بانكي شامل تمامي تسهيلات اعطايي بانك ها به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاري موقت، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه هاي پرداخت شده، پيش پرداخت خريد اموال معاملات، تمامي اموال خريداري شده در عقود مختلف، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين كه تماما از مطالبات ريالي هستند و نيز برخي از مطالبات ارزي بانك ها كه شامل: تمامي تسهيلات بانكي از محل حساب ذخيره ارزي، ارز تنخواه صادراتي و نيز به طور كلي تمامي تسهيلاتي كه دريافت كننده آن متعهد و مقيد مي گردد كه بازپرداخت آن را به صورت ارزي صورت بخشد. تمامي مطالبات ياد شده كه به صورت ريالي و ارزي بودند، از جمله مطالبات بانكي محسوب مي شوند كه دريافت كننده آن ها مي بايست در موعد مقرر شده اقدام به پرداخت مطالبات خود به بانك ها نمايد. اما در صورتي كه مطالبات خود را در سر وقت مقرر شده خويش بپردازد، ممكن است شامل جريمه گردد. مطالبات بانكي به انواع مختلفي تقسيم بندي مي شوند كه در اين مختصر به شرح و توضيح يكي از آن موارد پنج گانه مي پردازيم تا با اقساط سررسيد گذشته به عنوان يكي از انواع مطالبات بانكي بيش از پيش آشنا گرديم.

اقساط سررسيد گذشته نوعي مطالبه بانكي

اقساط سررسيد گذشته يكي از مطالبات بانكي است كه اگر بخواهيم اين اصطلاح بانكي را تعريف كنيم، مي توان گفت كليه مطالباتي كه بيشتر از 2 ماه و كمتر از 6 ماه از تاريخ سررسيد آن ها گذشته باشد را اقساط سررسيد گذشته مي گويند. بنابراين چنين مطالباتي كه بانك ها از مشتريان خود مي خواهند و با تاخير دو تا 6 ماهه رو به رو گشته اند را اقساط سررسيد بانك مي گويند. حال سوال اينجاست كه عكس العمل بانك ها در قبال سررسيد اقساط بانكي چيست و براي اين منظور بايد چه كرد؟ يا به تعبيري بهتر بانك ها از اقساط سررسيد گذشته چقدر سود مي گيرند؟ در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت.

عكس العمل بانك ها در قبال اقساط سررسيد گذشته

پس از اينكه افراد حقيقي و حقوقي نسبت به بازپرداخت مطالبات خود به بانك ها با تاخير 2 تا 6 ماهه رو به رو شدند و به اصطلاح بانكي با اقساط سررسيد گذشته مواجهه گشتند، بانك ها در قبال آن 6 درصد سود بعلاوه سود تسهيلات از آن ها مي گيرد تا به اين منظور افراد مختلف به علت عدم بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك و نپرداختن مطالبات بانكي در موعد مقرر خويش جريمه آن را نيز بايستي پرداخت كنند. پس به اين منظور مشخص شد كه سود عايد شده بانك ها در قبال اقساط سررسيد برابر با 6 درصد مي باشد كه اين مبلغ با سود تسهيلات اعطاء شده، جمع مي شود تا در نهايت جريمه كلي فرد حقيقي و حقوقي در قبال اقساط سررسيد گذشته اش مشخص گردد.

سود پس از اقساط سررسيد گذشته

براي روشن تر شدن مطلب به سود عايد شده پس از اقساط سررسيد گذشته توسط بانك ها مي پردازيم. اين سود، به سودي اطلاق مي گردد كه گريبان گير مشتري بانكي مي گردد كه طي توافقات اوليه در خصوص قرارداد روزهاي پس از سررسيد وام بين طرفين صورت پذيرفته است و مشتري اقدامي در جهت پرداخت آن در چارچوب زماني آن نكرده است. لذا مي بايست جريمه تاخير آن را بپردازد. اين جريمه همان گونه كه گفتيم، شش درصد مي باشد. در ادامه به ذكر يك مثال در اين زمينه مي پردازيم تا مطلب راحت تر در ذهن ها بماند.

تصور كنيد يك شخص حقيقي يا حقوقي بر حسب قرارداد فروش اقساطي، با مراجعه به بانك اقدام به دريافت تسهيلات خريد وسايل و تاسيسات كشاورزي كرده است. قرارداد مذكور يك ساله و از نوع مضاربه تضميني با سود 12 درصدي بين طرفين تهيه و تنظيم گشته است. تحت چنين شرايطي اگر مبلغ تسهيلات 50 ميليون ريال باشد، سود يك ساله آن برابر با 6 ميليون ريال خواهد بود. در اين صورت اگر دريافت كننده وام در طي 2 سال پس از سررسيد اقساط بانك هيچ گونه پرداختي در جهت وام خود نداشته باشد و مبلغي را به بانك نپردازد، اگر دادخواست مطالبه عليه وي صورت پذيرد، شخص مذكور مي بايست به ازاي هر سال مبلغي معادل 6 ميليون ريال و به ازاي 2 سال ديركرد نيز مبلغ 12 ميليون ريال را به عنوان سود پس از سررسيد اقساط بانك پرداخت كند. به طور كلي با در نظر گرفتن يك سال بازپرداخت وام، مي بايست مبلغ 18ميليون ريال را به عنوان سود و سود پس از سررسيد به بانك پرداخت نمايد. اين  مبالغ جداي از خسارت ديركرد 6 درصدي اهل بدهي پرداخت نشده تا تاريخ سررسيد است كه تا تسويه كامل 2 ساله معادل 6 ميليون ريال براي وي محسوب مي گردد. بنابراين اصل بدهي 50 ميليون ريال است و سود يك ساله تسهيلات بانكي تا زمان سررسيد نيز به صورت 50.000.000×%12  در نظر گرفته مي شود كه معادل 6.000.000  ريال مي باشد. سود پس از سررسيد تا تاريخ تسويه نيز ظرف مدت دو سال 6.000.000×2  مي باشد كه معادل 1.200.000  ريال مي باشد. خسارت ديركرد با سود 6 درصدي نيز2×50.000.000×6%  معادل 6.000.000 ريال مي باشد. در مجموع با جمع بندي نهايي كل بدهي و خسارت شخص مذكور ملزم است كه مبلغي معادل 74.000.000 ريال را به بانك پرداخت نمايد.

شركت اعتبارسنجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۸:۲۲ توسط:كيوان موضوع:

امتياز اعتباري بيانگر تاريخچه اعتباري شما


امتياز اعتباري بيانگر تاريخچه اعتباري شما از طريق نمايش يك عدد بين 0 تا 900 است. هر چقدر اين عدد بالاتر و به عدد 900 نزديك‌تر باشد ميزان اعتبار و مسئوليت‌پذيري مالي شخص بيشتر و هر چقدر پايين‌تر باشد ميزان اعتبار شخص كم‌تر و اتكا به توان مالي او دشوارتر خواهد بود.

ممكن است به اين بيانديشيد كه نمره اعتباري پايين چه تاثيري بر زندگي ما خواهد گذاشت. اكنون بسياري از كسب‌و‌كارها افراد را بر مبناي امتياز اعتباري قضاوت مي‌كنند. اعتبار ضعيف همه جنبه‌هاي زندگي را بسيار دشوارتر مي‌سازد مطالعات نشان مي‌دهد كه نمره اعتباري مي‌تواند بر توانايي شما در اجاره يك واحد آپارتمان و پيدا كردن شغل دلخواه و حتي ازدواج تاثير  بگذارد.

اعتبار شما بر زندگي روزانه از طريق افراد و سازمان‌هايي كه به نمره اعتباري و گزارش اعتباري‌تان دسترسي دارند، تاثير خواهد گذاشت. امتيازاعتباري شما عمومي نيست و اين به معني آن است كه همسايه كنجكاو شما هرگز نمي‌تواند نمره اعتباري‌تان را ببيند. اما به عنوان يك قانون كلي هر نهادي براي تسهيل روند تصميم‌گيري و تحليل ريسك مشتريان خود، مي‌تواند با كسب اجازه از فرد موردنظر رتبه اعتباري او را ببيند.

امتياز اعتباري پايين چگونه بر زندگي ما تاثير مي‌گذارد؟

اجازه ندهيد كه اعتبار ضعيف مانع دستيابي شما به روياهاي‌تان شود. نمره اعتباري يا رتبه اعتباري توسط وام‌دهندگان، بيمه‌گذاران، صاحبان زمين، استخدام‌كنندگان و بانك‌ها براي ارزيابي رفتار اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده مي‌شوند.

درخواست وام: نمره اعتباري عامل تعيين‌كننده تاييد و يا عدم تاييد صلاحيت شما توسط وام‌دهنده است. اعتباردهندگان تمايل به پذيرش مقدار معيني ريسك دارند. اگر نمره اعتباري شما خيلي كم باشد. هرگز وام نخواهند داد. با اعتبار ضعيف درخواست‌هاي شما از سوي اعتباردهندگان و وام‌دهندگان رد خواهد شد.

تقاضاي شغل: گاهي استخدام‌كنندگان با كسب اجازه از متقاضي گزارش اعتباري و نمره اعتباري او را مشاهده مي‌نمايند و ممكن است تصميم بگيرند به خاطر تاريخچه اعتباري ضعيف، متقاضي را استخدام نكنند. مشاغل خاص، به ويژه مشاغلي كه در رده‌هاي بالاي مديريتي يا در صنعت مالي هستند نيازمند تاريخچه اعتباري خوب هستند. ممكن است متقاضي به خاطر موارد منفي گزارش اعتباري مانند ميزان بدهي بالا و يا وجود چك برگشتي در مصاحبه استخدامي پذيرفته نشود. استخدام‌كننده مواردي را كه بر عملكرد شغلي تاثير مي‌گذارد، بررسي مي‌نمايد.

اجاره يك وسيله نقليه:  وقتي كه درخواست اجاره خودرو مي دهيد. شركت اجاره‌دهنده مي‌تواند با كسب اجازه از شما تاريحچه اعتباري را براي تعيين ريسكي كه با اجاره دارايي‌هاي خود متحمل مي‌شود، بررسي نمايد

خريد خودرو: بانك‌ها قبل از اعطاي وام خودرو اعتبار متقاضي را بررسي خواهند كرد. با اعتبار بد ممكن است موفق به دريافت وام خودرو نشويد.

اجاره آپارتمان: اعتبار ضعيف اجاره خانه را دشوارتر خواهد كرد. صاحبان خانه ميزان اعتبار و ريسك مستاجر را توسط شاخص‌هاي نمره اعتباري و گزارش اعتباري بررسي خواهند كرد و در صورت اعتبار ضعيف متقاضي، خانه را به شخصي كه داراي نمره اعتباري بالاتر و ريسك اعتباري كم‌تراست اجاره خواهند داد 

حق بيمه: شركت‌هاي بيمه اعتبار متقاضيان خود را بررسي مي‌كنند و براي كساني كه نمره اعتباري كم تر دارند حق بيمه بيشتري در نظر مي‌گيرند

شروع كسب و كار جديد: بسياري از كسب‌و‌كارهاي جديد نياز به دريافت وام از بانك دارند تا شركت نوپاي خود را از نظر مالي تامين نمايند. تاريخچه اعتباري ضعيف مقدار وامي كه براي شروع يك كسب‌و‌كار جديد مي‌توان دريافت كرد را كاهش خواهد داد حتي اگر برنامه كسب‌و‌كار و يا مدارك قوي براي تاييد موفقيت كسب‌وكار نوپا وجود داشته باشد.

بنابراين براي بهبود نمره اعتباري‌تان زمان بگذاريد و تمام صورت‌حسابهاي خود را به موقع پرداخت كنيد و بدهي‌هاي خود را كاهش دهيد.

استعلام انلاين چك برگشتي با كد ملي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۸:۲۹ توسط:كيوان موضوع: